Vedlejší cíl

Dobrý den. Potřebujeme si rozšířit vedlejší cíl o pořádání akcí, hlavním účelem máme propagaci bezpečnosti silničního provozu a účast na podnicích motoristickeho sportu. Ve stanovách máme veticku, ze další cíle stanoví a konkretizuje členská schůze. Stačí upravené stanovy schválit ve spolku nebo je nutné i tento vedlejší cíl hlásit na rejstrikovy soud? Teď tam žádné vedlejší cíle uvedené nejsou, jen hlavní účel. Jake zmeny stanov je nutné posílat na soud? Jakékoli nebo jen nejake zasadni informace? Nechceme nic zanedbat. Děkuji moc za pomoc.

— Blanka, Zapsaný spolek

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz by bylo třeba upřesnit, ale zkusím stručně odpovědět k různým možnostem, které z dotazu vyplývají, a pokud se "netrefím" s odpovědí, napište prosím upřesnění.

Předmět uvádím, že předmět činnosti spolku není povinnou náležitostí stanov. Povinnou (a do rejstříku zapisovanou) náležitostí je účel spolku.

Pojem "vedlejší cíl" může, vzhledem k zákonné úpravě, znamenat buď rozšíření předmětu hlavní činnosti spolku o další činnost, a nebo uvedení předmětu "vedlejší činnosti" spolku do spolkového rejstříku.

K rozšíření hlavní činnosti spolku:

Pokud máte ve stanovách uvedený předmět hlavní činnosti spolku (typicky výčet různých činností, které spolek vykonává s cílem naplnit svůj účel) a jde Vám o rozšíření tohoto výčtu hlavních činností, pak si myslím (podle skutečností uvedených v dotazu), že nemusíte do stanov nutně nic doplňovat, protože pořádání akcí (pro veřejnost i členy) je součástí Vaší činnosti z podstaty věci (když prostřednictvím pořádané akce propagujete bezpečnost silničního provozu nebo jde o podnik motoristického sportu, kterého se spolku s jinými účastní i váš spolek). Není třeba mít tuto činnost uvedenou výslovně ve stanovách proto, abyste ji mohli vykonávat. Chápu ale, že důvodem pro snahu doplnit činnost do stanov, je možná podmínka nějakého vyhlašovatele dotačního programu, že tento předmět činnosti musíte mít ve stanovách výslovně uvedený. To Vám pak nic jiného nezbývá (minimálně do doby, kdy vyhlašovatelé programů pochopí, že uvedení předmětu činnosti ve stanovách nezaručuje, že činnost spolek vykonává - to nemyslím jakkoliv adresně - a že mnohem účinnější by bylo vyžádat si zprávu o činnosti z minulých let s doložením fotek a dalších materiálů, které činnost spolku osvědčují a podívat se na aktuální zprávy na webu spolku, no, ale to je asi v nedohlednu).

K doplnění "vedlejší činnosti" do spolkového rejstříku:

Pokud má dojít doplněním "pořádání akcí" k rozšíření předmětu vedlejší činnosti spolku (tedy rozšíření činnosti, která je podpůrnou činností k činnosti hlavní a jejím hlavní cílem bývá získání prostředků pro provozování činnosti hlavní), rovněž není třeba měnit stanovy. Vedlejší činnost rovněž nemusí být ve stanovách uvedená. Možnost vykonávat takovou činnost vyplývá pro spolek ze zákona a stanovy ji nemusí zvlášť upravovat. V tom případě pouze podáte návrh na doplnění zápisu ve spolkovém rejstříku (podáte návrh na formuláři - je to doplnění předmětu vedlejší činnosti spolku) a k návrhu přiložíte ověřenou kopii živnostenského oprávnění, které jste si za účelem provozování této vedlejší činnosti zařídili.

Dojdete-li k tomu, že stanovy musíte nebo chcete měnit:

Stanovy doplníte rozhodnutím orgánu spolku, který je podle vašich stanov oprávněn měnit stanovy, a to postupem, který stanovy vašeho spolku určují. Pokud se v důsledku změny stanov změní údaje zapsané o spolku do spolkového rejstříku, musíte následně podat návrh na změnu zápisu v rejstříku (na formuláři z www.justice.cz), doložit listinnými důkazy, které prokazují, že změna stanov byla provedena předepsaným postupem a založit úplné znění stanov po změně do Sbírky listin.

Nezmění-li se v důsledku změny stanov údaje zapsané o spolku do rejstříku, podáte soudu žádost (prostý dopis bez formuláře) o zveřejnění úplného znění stanov spolku ve Sbírce listin (s tím, že k žádosti přiložíte rozhodnutí o změně stanov - nejspíš zápis ze zasedání příslušného orgánu - a text změněných stanov, oboje v elektronické podobě na CD ve formátu .pdf). Pokud má váš spolek zaručený elektronický podpis nebo datovou schránku, můžete podání učinit i elektronicky.

Doplňující dotazy případně pošlete.

S pozdravem

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz