Zdravotník na dětských akcích

Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví §11 odst.1 a)  jasně definuje, kdo splňuje podmínky způsobilosti výkonu zdravotníka na zotavovací akci.

Za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje

  • fyzická osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

                 - lékaře,

                 - zubního lékaře,

                 - všeobecné sestry,

                 - porodní asistentky,

                 - zdravotnického záchranáře,

                 - zdravotnického asistenta,

  • fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci,
  • student oboru všeobecné lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku
  • student oboru zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku

Náplň kursu první pomoci upraví prováděcí právní předpis.

Akreditované kurzy Zdravotníka zotavovacích akcí pořádají různé organizace, např. ZDrSEM, Projekt Odyssea, Český červený kříž.

Zákon nestanoví přepočet dětí na počet nutně přítomných zdravotníků a opačně. Je na pořadateli tábora, jaký počet zdravotníků se mu bude zdát, s přihlédnutím k velikosti tábora, vhodný. Z hlediska odpovědnosti za zdraví účastníků platí, že je nutné zajistit takový zdravotní dohled, aby nebylo možné dovodit, že pořadatel situaci podcenil či zanedbal.

Příměstský tábor většinou nespadá do kategorie „zotavovací akce“, proto na příměstském táboře není povinná přítomnost zdravotníka. Obecně podle počtu účastnících se dětí do 15 let a počtu dnů spadá příměstský tábor buď do kategorie "Jiné podobné akce pro děti" nebo "Ostatní akce pro děti". Ovšem přestože není zákonem daná povinnost, určitě bychom doporučili zdravotníka na takové akci zajistit. Zdravotník by pak měl mít stejnou způsobilost jako zdravotník na zotavovací akci.

Rozpis konkrétních činností zdravotníka na zotavovací akci najdete v článku Přehled legislativy pro pořádání letních táborů nebo přímo v zákoně.

Informace:

Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví

 

 Eva Beránková

Sekretariát ČRDM 7. 6. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz