Zkratky názvu ve spolkovém rejstříku

Dobrý den,

chci se zeptat na možnost zápisu zkratky názvu pobočného spolku do spolkového rejstříku tak,aby p.s. mohl oficiálně užívat oba názvy. Ve Stanovách možnost užívání zkratky ošetřena je.

Konkrétní příklad:
Česká tábornická unie - T.O. Grimovy doly Lukavice,p.s. a ČTU - T.O:Grimovy doly Lukavice,p.s.

Jde o to,aby se při vyhledávání přímo v rejstříku objevily oba názvy. Stačilo by při zápisu do formuláře použít závorku?
Česká tábornická unie - T.O. Grimovy doly Lukavice,p.s. (ČTU - T.O:Grimovy doly Lukavice,p.s.)

Děkuji za odpověď.

— Tereza Somrová, Česká tábornická unie,z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

název spolku i pobočného spolku se zapisuje do veřejného rejstříku v podobě, v jaké je ve stanovách či v případě pobočného spolku například ve zřizovací listině. Vámi navrhovaný zápis by musel mít oporu v příslušných dokumentech, tedy by v této podobě musel být oficiálním názvem spolku. Jako název spolku nelze zapsat jiné znění, než odpovídá stanovám případně dalším dokumentům.
Do rejstříku si tedy zkratku nezapíšete a na„oficiálních“ dokumentech, kde je třeba uvádět název spolku (žádosti, formuláře, účetní doklady, uzavírané smlouvy), budete muset vypisovat celý název spolku. V běžném životě spolku (např. na a v interních dokumentech, v běžné korespondenci s členy spolku a dodavateli) se ale nemusíte bát používat zkratku. Subjekty, se kterými běžně dlouhodobě komunikujete, určitě budou vědět, jaký subjekt je zkratkou označen.
Zaujalo mě, že některé vaše pobočné spolky (podle údajů ve spolkovém rejstříku)mají jako součást názvu i zkratku „p. s.“. Tato zkratka nemusí být součástí názvu pobočného spolku (nemá ani oporu v zákoně), stejně jako nemusí název obsahovat sousloví „pobočný spolek“. I bez této zkratky je podle mého názoru název vašich pobočných spolků zcela v souladu s ust. § 228 odst. 2 občanského zákoníku, protože obsahuje příznačný prvek názvu hlavního spolku (Česká tábornická unie), který ve spojení s další částí názvu (název konkrétní trampské osady nebo klubu)vcelku jednoznačně vyjadřuje „pobočnost“. Alespoň o tuto zkratku, by bylo možné názvy pobočných spolků ČTU zkrátit.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 6. 12. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz