Nestihli jsme přejmenovat o.s. na spolek

Dobrý den,
nepřejmenovali jsme ještě o.s. na spolek spolek. Můžeme tak ještě učinit dodatečně spolu se změnami stanov? Nebo musíme nejprve nějak  - jak? přejmenovat o.s. a teprve následně i stanovy? Nebo už je pozdě a musíme zakládat spolek nový? Díky za odpověď.

— Tomáš

Odpověď:

Dobrý den,
splnit povinnost uvést název do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen "OZ") můžete jistě i zároveň se změnou stanov.
Za nesplnění povinnosti uvést název do souladu s OZ do 1. 1. 2016 hrozí sice spolku to, že jej soud vyzve, aby svou povinnost v dodatečné lhůtě (stanovené ve výzvě soudu) splnil, a pokud by spolek povinnost na základě této výzvy nesplnil, soud by rozhodl o zrušení spolku a jeho likvidaci, ale reálně nepovažuji za příliš pravděpodobné, že takovou výzvu během tohoto roku některý spolek dostane.

Smyslem pravomoci soudu rozhodnout o zrušení a likvidaci spolku (jemuž musí předcházet výzva k dodatečnému splnění povinností stanovených zákonem) je totiž, podle mého názoru, postupná likvidace spolků, které jsou ve skutečnosti nefunkční (nemají členy, statutární orgán, fakticky s nimi nelze komunikovat, někdy i mnoho let zpátky...) nebo nejsou ochotné plnit své zákonné povinnosti. Neuvedení názvu do souladu s ustanoveními OZ, ale nemůže zatím soud vést jednoznačně k závěru, že daný spolek patří do této "cílové" skupiny. Je to zejména proto, že:
a) spolek (stejně jako každá jiná právnická osoba) může využít výjimky z povinnosti uvedení názvu do souladu s OZ upravenou ustanovením § 3042 OZ (ustanovení zakládá právo právnické osoby - a tedy i spolku - ponechat svůj název beze změny, i když není v souladu s ustanovením zákona, pokud je k tomu důležitý důvod - zejména dlouhodobé užívání a příznačnost názvu, které prakticky vylučují jeho klamavost a zaměnitelnost), a tak po zvážení objektivních okolností užívání svého názvu se spolek může rozhodnout, že název nebude měnit a soud by tedy na svou výzvu jen dostal odpověď, že spolek využívá této výjimky a danou povinnost splnit nemusí;
b) do konce tříleté lhůty, kterou mají spolky na uvedení stanov a zápisu ve spolkovém rejstříku, pokud spolek ve stanovené lhůtě (stanovené ve výzvě soudu) alespoň požádá o její prodloužení do doby, než bude rozhodnuto o plánované změně stanov - včetně změny názvu spolku (s uvedením na kdy je rozhodování o změně stanov naplánováno), soud prodloužení lhůty povolí a spolek nezruší. Rušit a likvidovat spolek, který se "stará" o své vnitřní záležitosti (byť došlo k prodlení s plněním jedné povinnosti), by se jistě příčilo smyslu zákonného ustanovení, které soudu zrušení a likvidaci spolku umožňuje.

Jsem tedy přesvědčená o tom, že:
- není třeba panikařit, pokud spolek nestihl zatím uvést svůj název do souladu s OZ, případně se i obávat rozhodnutí soudu o zrušení a likvidaci spolku z tohoto důvodu;
- je třeba neodkládat uvedení stanov spolku (včetně případné změny názvu) do souladu s OZ a doplnění chybějících údajů do spolkového rejstříku a provést vše v souladu se svými stanovami tak, aby měl spolek k 1. 1. 2017 (kdy končí zákonná lhůta pro provedení těchto úprav) bezpečně splněné všechny povinnosti.

S přáním všeho dobrého
Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz