Změna názvu ZS

Dobrý den,

U obchodního soudu jsem odevzdával Návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového
rejstříku, jedná se mi o změnu názvu spolku.

Byl jsem vyzván k doplnění informací a odevzdání nových stanov spolku s novým názvem a zápis ze schůze na níž bylo o změně názvu rozhodnuto.

Zajímá mne zejména konkrétní podoba nových stanov, a zda se jedná o kompletní nové stanovy s datem založení spolku odpovídajícím datu schůze, stejnými body stanov a novým názvem.

Mnohokrát děkuji za odpověď.

— Jan Novotný, TeNiSky zs

Odpověď:

Dobrý den,
soudem požadované dokumenty odpovídají procesu, kterým má ke změně názvu spolku dojít. Vzhledem k tomu, že změna názvu je vždy změnou stanov (název spolku je povinnou náležitostí stanov), může být název spolku změněn jen rozhodnutím orgánu, který je podle stanov oprávněn stanovy měnit. Proto je třeba soudu doložit zápis ze zasedání orgánu oprávněného měnit stanovy, ve kterém bude kromě jiného zapsáno, že tento orgán rozhodl o změně názvu spolku a jak (jaký je nový název a výsledek hlasování).

Spolek má dále povinnost po každé změně stanov doručit soudu a založit do sbírky listin úplné znění stanov, proto má být předloženy „nové stanovy“, byť by v nich byla zachycena jen jedna jediná změna, a to v názvu spolku. Jednotlivá úplná znění stanov se asi nejsnadněji odlišují datem účinnosti změny – jde tedy o „Úplné znění stanov účinné od …………………….“

Nepůjde tedy o „nové stanovy“ ve smyslu, že byl založen zcela nový spolek, ale o nové znění stanov se zachycením změny, která byla ve stávajících stanovách provedena rozhodnutím o změně názvu spolku.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 20. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz