Nemovitost zapsaného ústavu

Dobrý den, zjišťuji informace - povinnosti, práva, důsledky vyplývající z nabytí nemovitosti do zapsaného ústavu.
Jak to funguje s majetkem, který patří zapsanému ústavu (jedná se mi především o nemovitost)? Zakoupila jsem na své jméno dům a stojím před rozhodnutím, zda tento objekt ústavu pouze pronajímat, či nějak smluvně "předat" (darovat? prodat za korunu? smluvně dát po dobu existence ústavu?...), aby bylo možné získat dotace spojené s financováním objektu (opravy, technické předělávky místnosti pro činnosti ústavu, apod.). Doposud mi nebyl schopen nikdo odpovědět, co se odehrává v případě rozpadu ústavu a zda je možné objekt poté prodat zpět mně, jakožto zakladateli a řediteli ústavu. Obávám se, aby to totiž nebylo bráno jako tunelování. Jde o to, že objekt byl skutečně zakoupen pro účely ústavu, ale ze soukromých prostředků a nevím, co jak se nakládá s majetkem po případném ukončení existence ústavu. Děkuji za odpověď.

— Klára Zdechovská, Klíč k tvořivosti, z. ú.

Odpověď:

Dobrý den,

při zániku ústavu se postupuje obdobným způsobem jako při zániku nadace, tedy ústav je zrušen s likvidací a ustanovený likvidátor dohlíží na provedení likvidace a následně i vypořádání likvidačního zůstatku. Likvidátor (tedy osoba pověřená vypořádáním majetkové složky zanikajícího ústavu) zpeněží likvidační podstatu v rozsahu nutném pro vyrovnání dluhů, jinými slovy - prodá vše, co je nutné prodat, aby bylo z čeho uspokojit věřitele ústavu. S majetkem, který zbyde po uhrazení dluhů ústavu, pak naloží způsobem, který je stanoven v zakladatelské listině nebo dle zákona (ust. § 378 a násl. ve spojení s ust. § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Obecně lze říci, že není-li stanoveno zakladatelskou listinou jinak, likvidační zůstatek nabídne likvidátor jinému ústavu s obdobným účelem popř. obci, kraji nebo státu. Každopádně se pak použije k obecně prospěšným účelům. V případě, kdy se nemovitost dostane na základě jakéhokoli právního jednání (koupě, darování…) do vlastnictví ústavu, a nebude-li zakladatelskou listinou ústavu upraveno jinak, nemovitost, pokud nebude muset být v průběhu likvidace ústavu prodána, bude jako součást likvidačního zůstatku postoupena k užití k veřejně prospěšnému účelu.
S ohledem na shora uvedené doporučuji před dalším postupem ve věci konzultovat možné způsoby úpravy vztahu ústavu k nemovitosti podrobně s odborníkem v oblasti nadačního práva a práva ústavů. Možností je více a ke zvolení optimálního řešení je třeba znát všechny podrobnosti. Věc nelze označit za právně jednoduchou, její podrobný rozbor a úplné vyřešení nastíněného problému přesahuje možnosti prostoru tohoto webu.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 19. 1. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz