Výroční zpráva a účetní uzávěrka ústavu

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat jestli má ústav povinnost zveřejnit výroční zprávu a účetní uzávěrku ve sbírce listin? Případně je poskytnout na vyžádání. Pokud ano, do kdy se musí tyto dokumenty zveřejnit v případě, že ústav byl založen v březnu 2016?

Předem děkuji za odpověď.

— RK

Odpověď:

Dobrý den,
ústav má povinnost zveřejňovat výroční zprávu a účetní závěrku. Účetní závěrka musí být povinně ověřena auditorem v případě, že výše čistého obratu ústavu překročí 10 milionů korun. Ústav je také podle § 416 NOZ povinen vydávat výroční zprávu: „Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu. Neurčí-li zakladatelské právní jednání i další způsob uveřejnění, uveřejní ústav výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období uložením do sbírky listin. Každý může ve veřejném rejstříku do statutu nahlížet a pořizovat si z něj výpisy, opisy nebo kopie.“
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 11. 1. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz