Nese zakladatel ústavu, nebo ředitel ústavu plnou právní odpovědnost za ústav?

Dobrý den,
 nese zakladatel ústavu, nebo ředitel ústavu plnou právní odpovědnost za ústav. Např. pokud bude mít ústav dluhy, může být zakladateli či řediteli exekuován například jejich soukromý majetek?
Děkuji

 

— Jan Horák, ústav

Odpověď:

Myslím, že nelze říci, že některý z členů orgánů ústavu, nese plnou právní odpovědnost za ústav. Zákon to nestanoví.

Právnická osoba je svéprávná a nese právní odpovědnost sama za sebe. Členové volených orgánů právnické osoby (ve smyslu § 152 odst. 2 NOZ) - tj i ústavu pak nesou odpovědnost za to, že funkci, kterou přijali, budou vykonávat s péčí řádného hospodáře. Pokud tak nečiní jsou odpovědní za způsobenou škodu. Nelze tedy obecně říci, že v případě vedení exekuce proti ústavu, bude možné exekuovat majetek těch, kteří vykonávají funkci voleného orgánu. Exekuce bude vedena proti ústavu. Majetek člena orgánu by mohl být postižen jen v případě, že bude prokázáno způsobení škody jeho zaviněním a její rozsah. V tomto případě, ale půjde o stanovení povinnosti uhradit škodu ústavu a nikoliv věřitelům ústavu. Jsem toho názoru, že členové orgánů ústavu neručí za závazky právnické osoby celým svým majetkem. Zákon to nestanoví. Ručí pouze za škodu, kterou právnické osobě způsobí svým nedbalým výkonem funkce, kterou přijali.

Zakladatel podle mého názoru neručí vůbec, protože není voleným členem orgánu ústavu. Na ředitele se podle mého názoru úprava vztahuje, protože je voleným orgánem právnické osoby ve smyslu ustanovení § 152 odst. 2.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz