Pozastavení členství ve spolku při absenci této úpravy ve stanovách.

Dobrý den, je možné jako člen spolku, požádat o/oznámit pozastavení členství ve spolku, ačkoli o této možnosti stanovy i NOZ mlčí? Pokud ano, který orgán o tom bude rozhodovat/brát na vědomí? Předpokládám, že v takovém případě to bude nejvyšší orgán spolku. Pokud je tento pozastavený člen spolku navíc i členem statutárního orgánu spolku, předpokládám, že je třeba tohoto člena vymazat z veřejného rejstříku a doplnit novou osobou, jakoby byl člen např. vyloučen. Mám pravdu? Děkuji za odpověď.

— Roman Miřijovský

Odpověď:


Dobrý den,

pokud stanovy spolku o pozastavení členství mlčí, prakticky je nelze využít. Člen takového spolku, který z jakéhokoliv důvodu nemůže být nějakou dobu aktivní, prakticky může -

a) své členství ve spolku ukončit a v případě zájmu o pokračování členství opětovně požádat o znovupřijetí do spolku. Svou vůli nebýt nadále členem spolku projeví vůči spolku například písemným prohlášením a příslušný orgán spolku toto vezme na vědomí. To je varianta nejtransparentnější a nevznikají pochybnosti o tom, kdy členství trvalo.

b)  prostě přestat být aktivní, tato varianta se neprojeví žádným formálním úkonem. Člen spolku zůstane členem, ale nebude vyvíjet žádnou aktivitu. Zda je možné využít tuto variantu záleží hodně na stanovách spolku, bez jejich znalosti nelze její vhodnost blíže posoudit. Obecně ale nebývá problém ji využít. Přeci jen spolková činnost je dobrovolná, a když člen nemá možnost se jí věnovat, jen zřídka to je důvodem pro ukončení členství ve spolku. Smysl členství ve spolku bývá naštěstí dál a výš než u prosté účasti na akcích…:-)

Co se týká členů statutárního orgánu spolku. Pokud se tato situace objeví u člena statutárního orgánu, pak nejvhodnějším způsobem řešení je, aby tento člen statutárního orgánu odstoupil z funkce (oznámením o odstoupení doručeným spolku) a byl za něj zvolen nový člen statutárního orgánu způsobem, který předpokládají stanovy (nebo zákon, pokud stanovy toto neurčují) V souvislosti se shora uvedeným doporučujeme vyhledat v rámci poradny odpovědi k tématu odstoupení člena orgánu spolku z funkce (například zde: http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku/rezignace-predsedy-spolku-608).

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 26. 1. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz