Pravidla účasti na táboře pro zahraniční účastníky

Množí se nám dotazy, jak postupovat, když se na tábor přihlásí zahraniční účastník. 

Pro zahraničního účastníka platí stejná pravidla jako pro účastníka z ČR. Vzhledem k tomu, že zákon o veřejném zdraví stanovuje jako podmínku účasti na zotavovací akci posudek zdravotní způsobilosti, je nutné tento posudek doložit i u účastníka ze zahraničí. Aby byl tento posudek akceptovatelný, například při kontrole hygienické stanice, je zapotřební aby byl úředně přeložen do českého jazyka. Vzor lze stáhnout zde

Přeložený formulář posudku v úředním jazyce země pobytu dítěte (v této fázi není nutný úředně ověřený překlad) donese rodič k praktickému lékaři dítěte. Ten, pokud bude ochotný, vyplní položky. Pak rodič zajistí úřední překlad do ČJ.

 V čem by mohl být problém? Ve dvojím možném výkladu zákona, z jehož formulace není zřejmé, zda nutností podrobit se "stanovenému očkování (..)" se rozumí

(a) povinnost očkování stanovená relevantním (např. portugalským) právním řádem pro konkrétní dítě (např. obyvatele Portugalska), či zda

(b) se (nerealisticky) podmínka pro přijetí na zotavovací akci má vztahovat i na ty, na něž se očkovací povinnost podle českého předpisu obecně nevztahuje.

Ačkoliv výklad (a) by působil v podobných situacích absurdně a diskriminačně, nelze s jistotou vyloučit, že by se ho příslušné hygienické orgány držely.

Konkrétně jsme reagovali na dotaz z Portugalska a Německa. V obou těchto zemích je podobné schválené očkovací schéma. Porovnat v rámci EU je možné zde rozdíl je ale v povinnosti očkovat. Většina očkování v Německu a Portugalsku je pouze doporučená. Stav z roku 2010 je možné prohlédnout zde.

Mgr. Petr Pavlok

 

Sekretariát ČRDM 21. 6. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz