Hlavní vedoucí tábora

Hlavní vedoucí tábora

Zákon neklade požadavky na kvalifikaci dozoru (vedoucích) na zotavovací akci, pokud je pořádaná organizací, která se věnuje práci s dětmi a mládeží. (Pozor, v případě obchodních korporací je tomu jinak, viz informace zde: http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/muze-letni-tabor-poradat-pouze-cestovni-kancelar-478.)

Akreditace hlavního táborového vedoucího je potřeba pouze v případě, že je tábor dotován (např. MŠMT) a vyžadují to podmínky přidělení dotace na tábor.

Akreditaci „Hlavního vedoucího zotavovací akce dětí a mládeže“ lze získat absolvováním zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK)

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-749-Hlavni_vedouci_zotavovaci_akce_deti_a_mladeze/revize-4682

Stávající možnost získání akreditace MŠMT „Hlavního vedoucího dětských táborů“ v rámci DVPP (Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) koncem srpna 2024 končí. Od září 2024 bude nově možné získat akreditaci pouze v rámci (NSK). 

Certifikáty dosud získané v rámci všech stávajících akreditací zůstávají nadále platné.

 

Eva Beránková

Sekretariát ČRDM 23. 4. 2024

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz