Kolektivní x individuální statut. orgán, chybné vyplnění e-formuláře, oprava stanov

Dobrý den, 
pročetla jsem mnoho Vašich rad  na stránkách, ale nenašla jsem řešení k našemu problému. Proto se na Vás obracím s prosbou o pomoc.
V září 2015 jsme založili spolek, který byl v listopadu 2015 zapsán do spolkového rejstříku. Při vyplňování elektronického formuláře žádosti o zapsání spolku nám tento povolil do rejstříku zapsat pouze předsedu (zvolili jsme ve formuláři z neznalosti statutární orgán individuální), a poté nám bylo řečeno na info lince soudu, že místopředsedu můžeme poté zapsat dodatečně.
Struktura spolku by dle našich představ měla být následující:
1)    členská schůze
2)    výkonná rada (3členná) – z nich zvolen předseda paní ZZZ a místopředseda paní XXX
3)    statutární orgán je předseda ZZZ a místopředseda XXX výkonné rady – každý jedná samostatně
 
O dodatečné zapsání místopředsedy XXX jsme požádali v únoru 2016 – ve formuláři byl zvolen orgán kolektivní – uvedly jsme opětovně předsedu ZZZ a místopředsedu XXX, nicméně nám přišlo zamítnutí s tímto odůvodněním, cituji: 
„Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel požadoval do rejstříku zapsat člena statutárního orgánu – místopředsedkyni paní XXX a dále požadoval doplnit údaj o dni vzniku členství u předsedkyně výkonného výboru paní ZZZ, ačkoliv výkonný výbor není dle stanov spolku statutárním orgánem, rozhodl soud o zamítnutí těchto částí návrhu, neboť podmínky pro jejich zápis nebyly splněny.“
 
To opětovné zapsání předsedy ZZZ si vysvětlujeme tím, že když měníme již zapsané, automaticky se maže to předešlé a proto je třeba zapsat opět i předsedu (byť ten tam už byl).
 
Zde přikládám výňatek z našich stanov, kde bude zřejmě nějaký problém (odkaz na tyto články je v usnesení), když tento problém nejsme schopny nalézt. Stanovy jsme použili vzorové s drobnými úpravami, nicméně zrovna v této části zůstaly stanovy beze změny. Taktéž vím, že s těmito stanovami funguje několik spolků a žádný problém se zápisem neměli (mají zapsaného předsedu i místopředsedu), proto jsme ani my nepředpokládali takovýto vleklý zápis.
 
Výňatek stanovy:
IV.Statutární orgán a další orgány spolku
 
1.    Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda Výkonné rady, každý samostatně.
2.    Orgánem Spolku je členská schůze.
3.    Výkonná rada Spolku je výkonným orgánem Spolku.
4.    Výkonná rada Spolku má 3 členy, kteří jsou voleni členskou schůzí na volební období 3 let.
 
VIII. Předseda a místopředseda spolku
5.    Předseda a místopředseda zastupují Spolek navenek a jednají jeho jménem každý samostatně.
6.    Předseda a místopředseda naplňují rozhodnutí Výkonné rady a zastupují samostatně Spolek navenek, jednají jeho jménem a na jeho účet ve všech věcech.
7.    Předsedu a místopředsedu volí Výkonná rad Spolku.
8.    Předseda a místopředseda je zodpovědný za plnění rozhodnutí Výkonné rady, vedení účetní evidence a plynulý chod Spolku
9.    Předseda připravuje podklady pro jednání Výkonné rady Spolku.
 
Mohla byste nám prosím pomoci nalézt chybu ve stanovách, resp. Chtěli-li bychom mít kolektivní statutární orgán, ale může vůbec jednat předseda a místopředseda samostatně každý zvlášť? Není potřeba souhlas obou současně? Pokud by museli podepisovat oba současně, volili bychom formu individuální.
Taktéž pokud by bylo jednodušší nechat statutární orgán individuální (tak to máme nyní omylem zapsáno), musíme asi změnit v této části stanovy a nechat jednat jen předsedu? 
Co byste prosím doporučovala v této situaci dělat, respektive jaké je nejjednodušší řešení této situace?
 
Předpokládám dále, že případná změna stanov musí být opět schválena členskou schůzí a bude nutné doložit na soud i zápis ze schůze + nové stanovy a opět vyplnit e-formulář.
 
Velmi děkujeme předem za Vaši odpověď a případnou radu, jak postupovat. 
Janča

 

— Janča, Spolek přátel farmy

Odpověď:

Dobrý den,

změna zápisu ve spolkovém rejstříku z individuálního na kolektivní statutární orgán by vzhledem k textu Vašich stanov (citovaných výňatků) měla být provedena, protože ze stanov jasně vyplývá, že statutární orgán máte kolektivní. Text stanov je sice trochu zmatečný, některé části bych zjednodušila (obzvlášť ty části, které jen opakují poněkolikáté to samé), ale to, že máte statutární orgán kolektivní, je řečeno více než jasně. Upravovat stanovy podle zápisu v rejstříku bych nedoporučovala. Zápis má odpovídat skutečnému stavu - přizpůsobovat skutečnost zápisu je proti smyslu vedeného rejstříku (a také to odporuje vůli členů spolku, jak mají být vnitřní záležitosti uspořádány). Jednoznačně jsem pro možnost dosáhnout změny zápisu.

Zapsat dodatečně jen místopředsedkyni by také neměl být problém. Nemám ale zkušenost s tím, že měníte individuální statutární orgán na kolektivní. Možná to bude opravdu znamenat žádat o zápis obou členek orgánu (u předsedkyně tedy žádat znovu), protože změna individuální x kolektivní podstatně mění strukturu zapisovaných skutečností ve formuláři a systém, v němž formulář vyplňujete, tak možná bude brát tuto změnu jako zcela nový návrh na zápis orgánu. Zápis předsedy by měl ale proběhnout na základě stejných podkladů, jako proběhl původně, jen znovu vyplníte okénka formuláře.

Z citované části usnesení soudu lze vyčíst jen málo. Vyřizující úřednice soudu má zřejmě problém s uvedením dne vzniku členství ve statutárním orgánu, když podle ní vznikne jen funkce (předseda, místopředseda). Podle mého názoru by ale mělo vzniknout obojí, a to v tentýž den. V tomto případě se Vám ale vyplatí vyhovět námitce soudu - je to nejrychlejší cesta jak dosáhnout zápisu a nejde o nic zásadního - tedy uveďte do návrhu jen datum vzniku funkce předsedy a místopředsedy a vznik členství neuvádějte.

Předseda a místopředseda - byť jsou kolektivním statutárním orgánem, mohou bez problémů jednat za spolek každý samostatně. Je to jedna z možných forem jednání za spolek.

Bez znalosti podrobností bohužel nemohu říci více, snad to i takhle bude ale stačit.

S pozdravem

Mgr. Alena Hájková, advokátka

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz