Zapsaný spolek - v rejstříku jako "neaktivní"

Dobrý den,
stále se neorientuji v tom, co jsme udělali špatně, když jsme podle Novely občan.zákoníku, §§ 118 – 209 dodrželi obecná ustanovení o právnických osobách.
Občanské sdružení registrované ke dni účinnosti NOZ u ministerstva vnitra, se považuje od této účinnosti za Spolek – tj. považuje se za zapsané v příslušném veřejném rejstříku a nemusí znovu žádat, aby bylo jako Spolek do rejstříku zapsáno.
Z Úplného výpisu ze spolkového rejstříku (vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem) je patrné, že jsme 12. dubna 2017 zapsali náš sportovní klub do registru pod názvem "zapsaný spolek" - namísto předchozího občanského sdružení. Předpokládám, že když je ve výpisu Outdoor team Teplice - sportovní klub, z.s. zapsáno 12. dubna 2017, znamená to, že jsme doložili vše potřebné k zápisu / přepisu z o.s na z.s.
Ve výpisu je ale zapsáno, že na základě § 125a zákona č. 304/2013 Sb. je náš zapsaný spolek neaktivní.
Můžete mi tedy, prosím poradit, co jsme měli udělat dalšího a co máme nyní doplnit, abychom řádně splňovali všechny podmínky zákona?
Předem děkuji a zdravím Pavel Antl, Outdoor team Teplice - sportovní klub, z.s. IČO: 22874461

— Pavel Antl, Outdoor team Teplice - sportovní klub, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

bohužel, tato ustanovení jste nedodrželi.

Zápis v rejstříku spolků máte, protože se všechna bývalá občanská sdružení automaticky "překlopila" z evidence u ministerstva vnitra do spolkového rejstříku vedeného ministerstvem spravedlnosti (soudy). Překlopily se tam však pouze základní údaje o spolku (bývalém sdružení) a zákon vyžaduje doplnění těchto údajů, což jste neučinili (mělo tak být učiněno nejpozději do roku 2017). 

Ve zmiňovaném NOZ v § 120 odst.1) stojí:

§ 120

(1) Do veřejného rejstříku se o právnické osobě zapíše alespoň den jejího vzniku den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku, jakož i její název, adresa sídla a předmět činnosti, jméno a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

Zápis do spolkových rejstříků je blíže upraven v zákoně 304/2013 Sb. Zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Hlava III, Díl 2. Tam je přesně popsáno, co má mít spolek zveřejněné v rejstříku.

V roce 2017 jste upravili zápis jen tím, že jste doplnili k názvu vašeho spolku z. s. (což zákon tehdy vyžadoval, nyní, po novelizaci, už to ani není nutné). Ale neupravili jste zápis ve spolkovém rejstříku tak, aby byly zveřejněné všechny další povinné údaje (viz výše vyjmenované v § 120, chybí vám tam např. účel/předmět činnosti, jméno a adresa statutárního orgánu, způsob jednání statutárního orgánu, název nejvyššího orgánu atd.). 

Označení "neaktivní spolek" je v tuto chvíli v podstatě takový předstupeň k dalšímu kroku, kterým je likvidace spolku. Soudy postupně obesílají organizace, které neupravily zápis a vyzývá je k nápravě. Když zjistí, že spolek nefunguje, zahájí likvidaci. Takto postupně pročišťují spolkový rejstřík od "mrtvých" organizací.

Pokud váš spolek funguje a chce fungovat dál, pak je nutné co nejdříve dát zápis do pořádku. Tedy doplnit chybějící údaje.

Informace k tomu, co je nutné zveřejnit a jak najdete na stránkách Poradny v kategorii Rejstřík spolků.

Eva Beránková

Poslední revize: 26. 1. 2022

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz