Spolky odkup pozemku

Dobrý den,

měl bych dotaz, kupuji část parcely od Tělovýchovné jednoty která je již spolkem. Vše je již na katastru s tím že katastr vrátil vklad na tom, že nemá jak ověřit spolek, a osobu jednající za tělovýchovnou jednotu. Požadují originál listiny jako např. Přidělení iča, stanovy, rozhodnutí o zvolení osoby jednající za spolek a pod....

Existuje nějaká možnost jak se tomuto vyhnout? resp. zda se k těmto dokumentům dá někde dostat (např. Checkpoint)

Vše s největší pravděpodobností souvisí se změnou NOZ (loni bylo vše možné dohledat na portále Justice kde byl i rejstřík s uvedenou osobou, a způsobem jednání.

Děkuji za odpověď.

— Mirek B.

Odpověď:

Dobrý den,

doklad o existenci občanského sdružení (dnes spolku), jeho statutárním orgánu apod. až do loňska nebyl nikde zveřejněn. Jediné co sloužilo jako doklad byly stanovy s razítkem ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra také vedlo evidenci spolků, ale v ní nebyly informace o statutárním orgánu. To musela občanská sdružení dokládat zápisem ze schůze, na které byl statutární orgán zvolen a která byla uspořádána v souladu s registrovanými stanovami.

V současné době není vedena evidence spolků. Evidence, kterou vedlo ministerstvo vnitra byla převedena na rejstříkové soudy do spolkového rejstříku. Jako doklad o existenci spolku může posloužit výpis ze spolkového rejstříku, který by spolku (nebo i Vám) měli u soudu zhotovit. Protože statutární orgán ještě asi v rejstříku spolek nebude mít zapsaný, nezbyde než předložit katastrálnímu úřadu doklady o zvolení statutárního orgánu spolku - tedy stanovy, zápis ze schůze, kde byl statutární orgán zvolen, popř. usnesení příslušného orgánu o zvolení statutárního orgánu. Nic víc by po Vás katastr neměl chtít, protože do 1. 1. 2017 mají spolky existující před účinností NOZ čas, aby doplnily údaje do spolkového rejstříku (zákonem stanovené přechodné období), a tak zatím údaje ve spolkovém rejstříku nemusí být a skutečnosti může spolek prokázat i jinak.

Vyhnout se tomu ale nedá. Budete muset (spíš tedy spolek než Vy sám) předložit doklady, které dokazují skutečnosti, o jejichž prokázání si katastr napsal.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz