Letní soustředění (dětská rekreace)

Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně čerpání příspěvku z FKSP na dětské rekreace. Zaměstnavatel stanovil, že rodinný příslušník má možnost příspěvku na dětskou rekreaci, problémem je však u poskytovatele služeb ve smyslu účelu zapsaného v obchodním rejstříku. Řada dětí nejede na tábor organizovaný agenturou pořádající tábory, ale na tzv. letní soustředění s organizací, kterou navštěvuje. Synové navštěvují Klub sportovních potápěčů (účel dle IČO - Účelem spolku je organizování potápěčské činnosti mezi mládeží a zájemci z řad veřejnosti. Dále vzdělávací a školící činnost v oblasti potápění a činnostech souvisejících), jenž je pobočným spolkem Svazu potápěčů Moravy a Slezska (účel dle IČO - Účelem spolku je přispívat vlastní činností k veřejně prospěšné činnosti, která spočívá zejména v organizování provozování a výcviku potápěčského sportu, - účasti na mezinárodních potápěčských soutěžích, práci s dětmi a mládeží, provozování výcvikových základen mládeže, - vzdělávací, školící, osvětové a veřejně kulturní aj. činnosti v oblasti potápění a činnostech souvisejících). Bohužel ani jedno IČO neobsahuje v textu cokoliv o dětských rekreacích (soustředění). Zaměstnavatel tedy nechce příspěvek přiznat s ohledem na stanovené předpisy, které jasně určují, za jakých podmínek je možné jej čerpat, tj. poskytovatel má v účelu uvedenu tuto činnost.
Chtěla jsem se zeptat, zda-li je možné se opřít o činnost související, tj. za jakých legislativních podmínek (zákonů) je možné takovou akci považovat za dětskou rekreaci, ani by musela být tato činnost uvedena v účelu, mimo zák. č. 258/2000 Sb. (povinnosti) ?? Tedy dle jakého zákona je organizace oprávněna uspořádat dětskou rekreaci?
Děkuji za pomoc

— Kamila Sehrigová

Odpověď:

Dobrý den,

není jisté, jestli argumentací o povaze rekreačních akcí dosáhnete žádaného výsledku, myslíme si, že spíš ne.

Pokud jsou pravidla zaměstnavatele nastavena tak, že proplácí pouze rekreace realizovaných agenturami pořádajícími tábory (s tím, že to musí mít agentura zapsané jako předmět činnosti), jen těžko se splnění této podmínky vyhnout. V daném případě by samozřejmě dávalo smysl proplácet i rekreace, které jsou pořádány neziskovými pořadateli – např. spolky, ale záleží totiž na zaměstnavateli, jaké stanoví podmínky a jak situaci posoudí. (podrobné informace z legislativy týkající se dětských táborů najdete zde: http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/prehled-legislativy-pro-poradani-letnich-taboru-306).. Do kategorie dětské rekreace by se dal zařadit dětský tábor, zotavovací akce pro děti a další akce.

Ve Vašem případě se tedy jedná spíš o problém povahy pořádajícího subjektu než povahy akce, a to můžete vyřešit v podstatě jen změnou postoje zaměstnavatele.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 26. 3. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz