Zákoník práce - volno zaměstnance ve spojení s letním táborem

Jaké podmínky musí splňovat spolek, aby vedoucí mohli uplatnit nárok na volno k pořádání neziskových dětských táborů v souladu s zákoníkem práce ustanovení § 203 odst. 2 písm. h)? Musí být spolek např. uznaný MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží?

— Markéta Licková

Odpověď:

Dobrý den, 

pracovní volno podle § 203 odst. 2 písm. h) s náhradou mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou,

a) zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a

b) práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností.

Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat.

Další důležité prvky tohoto zákonného ustanovení v §203 ZP se týkají také zaměstnance, který soustavně bezplatně pracuje s dětmi minimálně rok před zahájením tábora, a propuštění je možné dle vůle zaměstnavatele, pokud mu to nezpůsobí vážné provozní komplikace. 

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

Poslední revize: 12. 5. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz