Příměstský tábor v zástavbě rodinných domů na zahradě

Dobrý den,
bydlíme v zástavbě rodinných domů, náš soused se rozhodl v rámci svého podnikání (jezdecká škola - koně) provozovat téměř po dobu celých letních prázdnin příměstský tábor pro cca 20 dětí týdně. Zahrada se tím stává skoro neobyvatelnou, řev dětí a provoz "tábora" neumožňuje v klidu užívat zahradu, odpočinek, …..
Je toto možné provozovat na zahradě u RD a nebrat ohled na sousedy?
Děkuji.
I. Vrbická

— Ing. Ivana Vrbická

Odpověď:

Dobrý den,

regulace příměstských táborů je poměrně rozsáhle zmapována v rámci poradny. Zákon zvlášní úpravou na podobnou situaci nemyslí. Příměstské tábory jsou ze své podstaty často "v zástavbě" a tento samotný fakt není sám o sobě na překážku.

V této situaci si lze vzít na pomoc obecná ustanovení týkající se sousedských práv - například § 1014 Občanského zákoníku - "Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku;.."

Pokud by tedy bylo hlukové a jiné zatížení nepřiměřené, může se dotčený soused domáhat, aby bylo od těchto zásahů upuštěno. Důležité je však mít napaměti ono "nepřiměřené místním poměrům" - těžko bude křikem dětí nepřiměřeně rušen vlastník, jehož pozemek sousedí s rušnou silnicí nebo hlučným průmyslovým provozem.

Rodinná zástavba má také stanovené určité hygienické limity, které by hluk neměl překračovat. Jsou stanoveny tak, že mají zabránit ohrožení či poškození veřejného zdraví při dlouhodobém působení hluku. Jejich účelem tedy není chránit před každým hlukem, který může člověk považovat za obtěžující. Kontrolu dodržování hlukových limitů provádějí zejména krajské hygienické stanice, které při zjištěném překročení hygienického limitu mají vedle uložení sankce i řadu dalších pravomocí. Mohou tak pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady, nebo pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady.

Výše uvedené platí obecně - každá situace vždy vyžaduje konkrétní posouzení a každý případ i "místní poměry" budou rozdílné. Vždy je ideálním možným řešením domluva na pravidlech společného soužití sousedů, protože případné právní sousedské spory bývají komplikované, nákladné a málo kdy mají jednoznačného "vítěze".

 

​​​ David Bareš

AK Aleny Hájkové

 

 

Poslední revize: 16. 7. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz