Počet toalet

Dobrý den, nemůžu nikde najít předpis na počet toalet pro pracovníky tábora. Řídí se stejným pravidlem jako počet toalet pro děti (tzn. 1 toaleta na 15 osob)? A mohou používat toalety společné s dětmi? Děkuji Doskočilová

— Marie Doskočilová, SsŠT ddm Teplice

Odpověď:

Ve vyhlášce č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti je stanoveno, že: „Záchody se zřizují v počtu 1 záchod na 15 dětí. Záchody užívají děti odděleně podle pohlaví a musí být zajištěna intimita. V blízkosti záchodů musí být možnost mytí rukou v tekoucí vodě.“ Pro pracovníky tábora obdobný přepočet stanoven není. Zde platí, že pro zachování vhodných hygienických podmínek by počet záchodů pro pracovníky tábora měl být dostatečný a odpovídat jejich počtu. Pro společné používání s dětmi také nenajdeme přesné pravidlo. Kloníme se k názoru, že při zachování pravidel viz vyhláška výše je společné používání možné.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 6. 10. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz