odměna táborových vedoucích

Dobrý den,
chci se zeptat, jak řešit vyplácení odměny vedoucím, když DPP a DPČ jsou nevyhovující. Vedoucí mají za děti zodpovědnost 24/7 po dobu 14 dnů, tj. buď nelze dodržet maximální možný rozsah práce nebo není možné vyplatit hodinovou minimální odměnu (takovými prostředky nezisková organizace nedisponuje). Přesto bychom rádi nějakou odměnu vedoucím vyplatili - obecně se jedná o částku kolem 2 - 5 tisíc. Případně pokud nebudou mít vedoucí děti na starost v průběhu noci a bude zajištěn noční hlídač, jakou úpravu pro něj použít a je třeba jeho práci posuzovat jako "práci v noci"? Děkuji

— lenka kopecká

Odpověď:

Dobrý den, 

z dotazu není patrné, proč by měly být dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr dle zákoníku práce (DPP a DPČ) nevyhovující. Vzhledem k tomu, že práce vedoucích je sezónní a nárazová, představuje uzavřená pracovní smlouva - tedy klasický pracovní poměr - nepřiměřenou administrativní a finanční zátěž. Naproti tomu na výše zmíněné dohody se nevztahují ustanovení o práci přesčas, noční práci a další instituty pracovního práva. V případě DPP je třeba pouze dodržet rozsah 300 hodin ročně, což by u krátkodobého působení vedoucích neměl být problém. Další vhodnou možností je vyplácet zmíněné odměny na základě příkazní smlouvy dle § 2430 a násl. občanského zákoníku. V příkazní smlouvě bude sjednána odměna v požadované výši a příkazní smlouva poslouží i jako dostatečný podklad pro vedení účetnictví.

David Bareš, advokát

Poslední revize: 27. 1. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz